ส่งข้อความหาเรา

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 4 ห้อง 401 – 402 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
ฝ่ายขาย และ การตลาด
เบอร์ : 02-6397878 ต่อ 170

NIPA Technology Co., Ltd.
72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 4 ห้อง 401 – 402 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500
contact@nipa.co.th
02 639 7878 Ext.170

แบบร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

© 2024 Nipa Technology Co., Ltd.,
All rights reserved.

NIPA Technology Co., Ltd.
72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 4 ห้อง 401 – 402 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500
contact@nipa.co.th
02 639 7878 Ext.170

แบบร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

© 2024 Nipa Technology Co., Ltd.,
All rights reserved.